Toimintaterapeutit Anneli ja Aliina = Toimi-A:t


 

Mitä se on?

Kuvanauha

Toimintaterapiaa toteuttaa toimintaterapeuttikoulutuksen suorittanut Valviran laillistama toimintaterapeutti. Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin.

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia rohkaisee olemaan oman elämän aktiivinen toimija. Tavoitteena on yhdessä asiakkaiden kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään. Toimintaterapeutti voi myös ohjata asiakkaan lähiympäristöä (perhettä, ohjaajia, avustajia) asiakkaan arjen omatoimisuuden tukemiseen. Toimintaterapeutti voi valmistaa ja sovittaa erilaisia tukia ja lastoja, sekä tehdä apuvälinearviointeja. Tarvittaessa tehdään suosituksia apuvälinehankinnoista maksajataholle. STMa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta 1363/2011.

Lähde: www.toimintaterapeuttiliitto.fi

TOIMINTATERAPIAN HAKEMINEN

Toimintaterapia on lakisääteistä kuntoutusta. Toimintaterapian tarpeen määrittelee lääkäri. Toimintaterapian hakemista varten tarvitaan kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään toimintaterapian tarve ja tavoitteet. Maksajatahoina voivat toimia esimerkiksi Kela, hyvinvointialue tai vakuutusyhtiö. Erityistapauksissa toimintaterapiaa voi ostaa myös omakustanteisesti.

Keitä me olemme?

Aliina

Aliina

Aliina Kallio
Toimintaterapia Aliina
Luomanraitti 6 A 1
38700 KANKAANPÄÄ
040 559 0612

kielitaito: suomi, englanti, aac
toimialue: Kankaanpää ja ympäristökunnat

Vanhempainvapaalla

Anneli

Anneli

Anneli Moisio
Toimintaterapia A. Salonen
Luomanraitti 6 A 1
38700 KANKAANPÄÄ
041 546 7336

palvelut: toimintaterapia, työnohjaus, nepsy-valmennus
toimialue: Kankaanpää ja ympäristökunnat

Ajankohtaista:

Teen toimintaterapiaa, työnohjausta ja nepsy-valmennusta Kankaanpäässä ja lähikunnissa.

Olen toiminut Kankaanpäässä yksityisenä palveluntuottajana reilut 20 vuotta ja tehnyt pitkiä työpäiviä vapaa-ajan kustannuksella, laiminlyöden itseni hoitamisen ja monet ihmissuhteet. Usein olen suunnitellut pitää ns. vuorottelu- tai sapattivapaata, mutta suunnitelmat ovat toistaiseksi pysyneet haaveen tasolla. Kuitenkin vuosi 2023 tuo mukanaan muutosta siihen suuntaan, sillä 21 yhtäjaksoisen palveluntuottajavuoden jälkeen en tehnyt kelalle tarjousta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapiasta. En myöskään kuulu palse-rekisteriin enkä siten tuota palveluita palvelusetelillä.

Jatkan työtä nyt, ainakin toistaiseksi, aiempaa vähemmässä määrin ja kunkin terapian/valmennuksen/ työnohjauksen toteutuksesta tapauskohtaisesti neuvotellen.

Historiaa

Valmistuin toimintaterapeutiksi toukokuussa 1989 silloisesta Helsingin Sairaanhoito-opistosta, sen toimintaterapeuttijaostosta. Ensimmäinen työpaikkani oli Proteesisäätiön apuvälinekeskuksessa (nykyisen Respectan esiäiti) apuvälineneuvojana. Sen jälkeen tutustuin laitosmuotoiseen kuntoutukseen ja suomalaisen kulttuurin maakuntapiirteisiin toimimalla yksityisissä kuntoutuskeskuksissa: Siilinjärven kuntoutumiskeskus Kunnonpaikassa ja Kuntoutumis- ja liikuntakeskus Peurungassa. Sitten palasin pääkaupunkiseudulle ja tein tutkimusmatkan julkisen sektorin terveydenhuoltoon: toimin nykyisen HUSin Jorvin sairaalan palveluksessa useamman vuoden. Ensin fysiatrian poliklinikalla, sitten akuuttipsykiatrian suljetulla osastolla ja sen jälkeen Tapiolan psykiatrian poliklinikalla. Psykiatrian osastolla ja poliklinikalla työskennellessäni sain tutustua verkosto- ja voimavarakeskeiseen työskentelytapaan ja opiskella ratkaisukeskeistä terapiaa, joista on tullut luonteva lähestymistapa kaikkeen työnohjaus-, valmennus- ja terapiatyöhöni.

Sitten tein huiman hypyn pääkaupunkiseudulta minulle täysin tuntemattomaan Satakuntaan. Sillä reissulla olen. Tutustuin ensin alueeseen äitiyslomalla ja hoitovapaalla ollen. Näiden työkokemusvuosien aikana ehdin saada kolme ihanaa lasta, joista tässä vuosien myötä on kasvanut jo nuoria aikuisia.

Keväällä 2001 perustin toimintaterapiaa ja työnohjausta tarjoavan yrityksen toiminimi Toimintaterapia A. Salonen. Tuolloin sukunimeni oli ns. tyttönimeni Salonen, joka sittemmin on avioliiton myötä vaihtunut Moisioksi. Vuodesta 2001 olen toiminut toiminimelläni tuottaen toimintaterapiaa ostopalveluna mm. Kelalle, Posalle ja useille vakuutusyhtiöille. Asiakkainani on ollut sekä lapsia, nuoria että aikuisia ja toimintaterapiaan lähettämisen syyt ovat olleet moninaiset. Tätä työtä edelleen ilolla jatkan! Olen ollut innokas ottamaan vastaan haasteita ja oppimaan uutta ja siitä syystä olen käyttänyt runsaasti aikaa ja rahaa erilaisiin pidempiin ja lyhyempiin koulutuksiin lääketieteen, psykologian, terapian ja terapeuttisen toiminnan alalta. Niistä joitakin mainitakseni AMK erikoistumisopinnot Lahden Diakissa 2001, Voimavarakeskeinen työnohjaaja 2004, NLP Master Practitioner 2005, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 2022. Päivän ja kahden koulutuksia on kertynyt eri aihealueista keskimäärin 10 päivää vuodessa. Viime vuosina olen yhä enemmän opiskellut eläinten ja luonnon käyttöä terapiassa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Vietän mielelläni myös vapaa-aikaani luonnon ja eläinten parissa. Käytän työssäni - silloin kun se on asiakkaan mielenkiinnonkohteiden ja tavoitteiden mukaista - myös omaa maatilaani eläimineen.

Toimitilat

Toimitilamme sijaitsevat Kankaanpäässä Luoman alueella. Tilat ovat kerrostalorakennuksen alimmassa kerroksessa ja sisäänkäynti vastaanotolle on esteetön.

Sisäänkäynti

Käytettävissä on odotustila, WC ja kaksi terapiahuonetta. Käytettävissä on monipuoliset välineet harjoitteluun ja erilaisiin toimintamuotoihin. Terapia voi toteutua maksusitoumuksen/kuntoutuspäätöksen mukaisesti joko vastaanotolla ja/tai päiväkodissa, koulussa, kotona, työpaikalla tai muussa arkiympäristössä.

Kuva terapiatilasta välineineen